AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS

L’ÚS D’AQUEST WEB I ELS SEUS SERVEIS RELACIONATS S’OFEREIXEN SUBJECTES A L’ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS INDICATS A CONTINUACIÓ. LLEGIU ATENTAMENT LA SEGÜENT INFORMACIÓ.
L’ÚS D’AQUEST LLOC S’INDICARÀ QUE ACCEPTA ELS TERMES I CONDICIONS QUE EXPLIQUEN, SI NO ACCEPTA REGIR PELS termes i condicions, ABANDONI AQUEST LLOC WEB.

Les presents Condicions Generals, donen compliment a la legislació corresponent i pretenen prestar un servei útil i fàcil a l’usuari, regulant el seu ús.

1. Dades identificadores.
Aquesta Web està administrada per la societat BARCELÓ 1990, S.L amb domicili social a Girona, carretera Palamós S / N, inscrita al Registre Mercantil de Girona, i amb CIF nº B-55318158, estant autoritzada per a la venda de Loteria i altres jocs de la cadena EAJA (Loteries de Catalunya), com a agent autoritzat número 143026 a nom BARCELÓ 1990, S.L

2. Descripció del servei i conformitat.
Per tal d’adaptar-se als temps i facilitar als usuaris el servei, s’obre la possibilitat de realitzar a través d’aquesta web la mateixa relació comercial mercantil existent al nostre punt de venda,

Tota petició que es faci a BARCELÓ 1990, S.L, tanca per si sola l’expressa conformitat per part del client a les presents condicions.

3. Edat mínima.
En virtut de l’article 6 de la Llei 13/2011, de 27 de Maig, de regulació del joc, queda prohibit el joc en els termes que estableix la mateixa als menors d’edat (menors de 18 anys) o als incapacitats legalment o per resolució judicial, pel que queda absolutament prohibit l’accés / ús a aquesta web a aquestes persones.

4. Forma de pagament, despeses i enviament.
En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant targeta (American Express, Mastercard, Visa, Visa Electron, …)
Per garantir que la loteria és lliurada a temps, les comandes han de ser pagades amb almenys sis dies hàbils d’anterioritat a la data del sorteig. A partir dels sis dies no s’enviaran dècims i només és podrà jugar en el format online (Rebent els dècims de forma electrònica).
El client ha de tenir en compte que els terminis de lliurament, la qualitat del servei, el punt de lliurament i el cost serà diferent depenent del lloc de destí.
El termini de lliurament és habitualment als tres dies de rebre l’import de la compra a un dels comptes de BARCELÓ 1990, S.L. Els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries en el transportista o força major.
Si l’enviament es realitza a través de correus, serà en “valors declarats”, i el seu contingut valorat en cinquanta euros. Les despeses d’aquest enviament ascendeixen a 6,99€ i seran a càrrec del client. Per imports superiors a 450€ els enviaments seran gratuïts.
Per ser el servei de correus, aliè a BARCELÓ 1990, S.L els valors queden de la propietat absoluta del client, no fent-nos responsables de totes les incidències puguin derivar des de la data de l’enviament fins a la recepció pel client.

Si l’enviament es realitza a través de missatgeria, les despeses ascendeixen 11,99€ si és dins de la península i 14,99€ si és fora de la península, i seran a càrrec del client.
No serà admesa la devolució, qualsevol que sigui el motiu, de no arribar al seu destí en temps i forma.
En cap cas serà responsable BARCELÓ 1990, S.L del transport ni de l’efectiu lliurament de la mercaderia, exonerant l’usuari a la mateixa de tota responsabilitat.
Li recomanem faci la seva comanda amb temps suficient.

5. Reserva de nombres.
BARCELÓ 1990, S.L, es reserva el dret d’admetre o no les reserves, i si escau a la finalització en qualsevol moment de la reserva de manera unilateral amb previ avís al reservant.

6. Privacitat i Protecció de dades.
BARCELÓ 1990, S.L, estem especialment preocupats per la seguretat i per garantir la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, per això ens comprometem a donar-te el millor servei i garantia.
En el moment en que un client es registra i realitza la seva comanda a través del nostre servidor segur, les seves dades personals, domiciliàries i les relatives a les seves compres i formes de pagament, són incorporades a la nostra base de dades per a tramitar el mateix.
L’usuari autoritza expressament a BARCELÓ 1990, S.L a la inclusió en els seus fitxers i tractament de totes les dades de caràcter personal que se li facilitin, l’elaboració d’estudis estadístics i l’enviament d’informació comercial. En aquest sentit autoritza la seva cessió a tercers estrictament relacionats amb els referits serveis contractats. Aquestes dades romandran en els fitxers de CAN BARCELÓ 1990, S.L i estaran subjectes, mitjançant sol·licitud escrita de l’interessat, als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb la legislació vigent Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

7. Comunicacions enviades pels usuaris.
BARCELÓ 1990, S.L es reserva el dret d’usar el material i les comunicacions enviades pels usuaris en: preguntes, comentaris, fòrums, idees i concursos; per a màrqueting o altres actes de promoció, sense que puguin considerar aquestes comunicacions confidencials.

8. Modificacions del servei.
BARCELÓ 1990, S.L es reserva el dret de modificar la distribució, organització i aspecte de la seva web i els serveis que ofereix, i pot canviar o suspendre qualsevol aspecte dels seus serveis i / o preus sense previ avís i sense cap responsabilitat per a cap de les parts.

9. Política d’enllaços.
BARCELÓ 1990, S.L no es fa responsable d’aquells altres llocs web o arxius als que sigui possible accedir a través d’enllaços d’hipertext (links) disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titulars. Aquesta pàgina, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina.

10. Propietat Intel·lectual.
L’usuari es compromet a respectar tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial d’aquesta pàgina web, sent BARCELÓ 1990, S.L, l’única autoritzada per a l’ús dels mateixos i especialment els relatius a noms comercials, logotips, signes distintius i marques.
L’actuació de l’usuari culpable o negligent, que origini la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, l’ús correspon exclusivament a BARCELÓ 1990, S.L donarà lloc a l’exercici de les accions que corresponguin en dret.

11. Limitació de responsabilitats.
L’usuari serà l’únic responsable de les conseqüències derivades de l’ús que realitzi aquesta web, tant davant BARCELÓ 1990, S.L com davant de tercers, comprometent-se a la seva utilització sense infringir la llei vigent en cada moment, la bona fe, ordre públic i costums generals.
En el suposat cas que BARCELÓ 1990, S.L aprecia que s’està realitzant un ús inadequat d’aquest web, pot cancel·lar o restringir l’accés a aquest usuari.

12. Política de privacitat
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), li comuniquem que per realitzar jugades dels jocs en línia que oferim a la nostra pàgina web és necessari realitzar un registre . L’informem i vostè consent que les seves dades seran incorporades a un fitxer la titularitat tenen 2 responsables. Els responsables del fitxer són:

1º BARCELÓ 1990, S.L, situat a Girona, carretera Palamós S / N, (NIF / CIF): B-55318158,

Aquest fitxer ha estat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de realitzar les jugades en línia i informar sobre els productes i serveis sol·licitats i l’enviament de comunicacions comercials sobre els mateixos, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

BARCELÓ 1990, S.L, només s’utilitzaran seves dades per a la realització de les gestions derivades del que jocs en línia que oferim a la nostra pagina web i la realització i enviar de comunicacions de campanyes comercials en aquest cas els 2 responsables de tractament puguin realitzar ús de les seves dades individualment.

BARCELÓ 1990, S.L,compleix amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i les seves posteriors modificacions, pel que fa a la confidencialitat i seguretat en l’emmagatzematge i tractament de les dades personals.

L’informem també sobre els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social de BARCELÓ 1990, S.L,, situat a Girona, carretera Palamós S / N, i el nostre compromís de no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa, i de cancel·lar o rectificar les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

BARCELÓ 1990, S.L adopten els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeixen cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

13. Limitació de responsabilitats
L’usuari serà l’únic responsable de les conseqüències derivades de l’ús que realitzi aquesta web, tant davant BARCELÓ 1990, S.L, com davant de tercers, comprometent-se a la seva utilització sense infringir la llei vigent en cada moment, la bona fe, ordre públic i costums generals.

En el suposat cas que BARCELÓ 1990, S.L, s’aprecia que s’està realitzant un ús inadequat d’aquest web, pot cancel·lar o restringir l’accés a aquest usuari.

Menú
Enviar
Hola!
En que et podem ajudar?